Belangenvereniging Von Hippel Lindau

Algemene Ledenvergadering VHL in Breukelen

Elk jaar houden we in maart onze contactdag voor onze leden, donateurs en belangstellenden. Dit jaar organiseren we deze op zaterdag 18 maart in het Van der Valk Hotel in Breukelen. We nodigen u graag uit hier bij te zijn. 

Adres:

Van der Valk Hotel Breukelen
Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen

Voor onze jeugd vanaf 9 jaar  is er weer een speciaal middagprogramma. Zij gaan dit jaar naar de Kartfabrique om Prison Island (soort escape room) te spelen en te karten. Een professionele kinderopvang is aanwezig voor de jeugd t/m 8 jaar. 

 

PROGRAMMA:

9.30 uur    Zaal open

 

10.00 uur  Algemene Ledenvergadering

 

10.30 uur  Prof. dr. Jean de la Rosette en Prof. dr. Pilar Laguna, urologen, AMC

Thema: ‘Niercelcarcinomen en behandeling’

 

11:15 uur Pauze

 

11.30 uur Drs. K. A. van Overdam, oogarts, Oogziekenhuis Rotterdam

Thema: ‘Netvliesoperaties bij VHL patiënten’ 

 

12.15 uur Lunch

 

12.45 uur Vertrek jeugdgroep

 

13.30 uur Dr. Eveline Bleiker, afd. Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie & Polikliniek Familiaire Tumoren,

Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis Amsterdam

Thema: ‘Het indentificeren van psychosociale problemen’

 

14.15 uur Pauze

 

14.30 uur Sanne van Zoest, Lach workshop: ‘Alles lach’

 

16.00 uur Sluiting + borrel en terugkomst jeugd

 

We hopen u allen 18 maart te mogen ontvangen.

Aanmelden?

Dat kan door een e-mail te sturen naar info@vonhippellindau.nl. De officiële uitnodiging krijgt u met de post toegestuurd.